Villkor

Villkor för träning i Studio Östersund och med mig på annan plats

Studion
Du hittar oss på Bangårdsgatan 2.
Studion erbjuder duschmöjligheter, samt lån av handduk och duschprodukter i anslutning till din träning.

Ansvar
Du ansvarar själv för att din hälsa är på så sätt att du kan träna. Allt deltagande sker på egen risk.

Avbokning
Ev. avbokning av bokad tid ska göras minst 24 timmar innan. Vid avbokning senare än detta debiteras du full avgift.

Sjukdom
Vid sjukdom eller skada som gör att du inte kan träna debiteras du ingen avgift mot uppvisande av läkarintyg.

————————————————

Datahantering

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet som börjar gälla den 25:e maj 2018
Genom att träna hos oss, antingen med en personlig tränare eller i gruppträning, godkänner du att vi sparar uppgifter om dig. De uppgifter vi sparar är sådana vi behöver för att genomföra vårt arbete, samt i marknadsföringssyfte, så som namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Vi sparar också relevant information om din hälsa. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som vi sparat om dig, kontakta oss gärna för att ta del av dessa.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och upp till 2 år efter avslut. Fakturor med dina uppgifter sparas i 7 år i enighet med bokföringslagen.

Fotografering- Under träning hos oss kan du komma att fotas och exponeras i våra sociala medier. Vill du inte finnas med på foto, kontakta oss så kommer vi inte att fotografera dig, alternativt plocka bort foton av dig som är publicerad sedan tidigare.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och begära att få dina personuppgifter överförda till dig i ett elektroniskt format.