Villkor

VILLKOR VID ANMÄLAN TILL KURS ELLER WORKSHOP

Anmälan
Anmälan till en kurs eller workshop är bindande. Detta innebär att du vid anmälan åtager dig att fullfölja köpet. Undantag görs enligt din lagstadgade ångerrätt som omfattas av  distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra din anmälan genom att göra en skriftlig avanmälan inom 14 dagar efter att du fått din bekräftelse om din plats på kursen.

Avbokar du enligt din lagstadgade ångerrätt återbetalas hela kursavgiften.

Att avstå från att betala avgiften eller utebli från kurs eller workshop räknas inte som avanmälan och full avgift kommer att krävas.

Sjukdom
Vid sjukdom eller skada som medgör att du inte kan deltaga på kursen eller workshopen återbetalas kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Sker avbrottet efter kursstart återbetalas den del av kursen som inte kan nyttjas vid uppvisande av läkarintyg.

Avbokning
Ev. avbokning av bokad tid ska göras minst 24 timmar innan. Vid avbokning
senare än detta debiteras du full avgift.

Inställd kurs eller workshop
Vid händelse av att kurs eller workshop ställs in återbetalas hela kursavgiften.

Betalning
Betalning sker via faktura som skickas till dig via e-post.

Ansvar
Du ansvarar själv för att din hälsa är på så sätt att du kan deltaga på kurs eller workshop. Allt deltagande sker på egen risk.

Datahantering
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och
integritet som börjar gälla den 25:e maj 2018
Genom att träna hos oss, antingen med en personlig tränare eller i gruppträning,
godkänner du att vi sparar uppgifter om dig. De uppgifter vi sparar är sådana vi
behöver för att genomföra vårt arbete, samt i marknadsföringssyfte, så som
namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Vi sparar också relevant
information om din hälsa. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som vi
sparat om dig, kontakta oss gärna för att ta del av dessa.
Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och upp till 2 år efter avslut.
Fakturor med dina uppgifter sparas i 7 år i enighet med bokföringslagen.
Fotografering- Under träning hos oss kan du komma att fotas och exponeras i
våra sociala medier. Vill du inte finnas med på foto, kontakta oss så kommer vi
inte att fotografera dig, alternativt plocka bort foton av dig som är publicerad
sedan tidigare.
Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som vi
behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle
visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i
enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina uppgifter
ska raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas,
invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska
behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och
begära att få dina personuppgifter överförda till dig i ett elektroniskt format.